COVID-19 Somaaliga – Somali

AWOOD BAAN LEENAHAY MARKAAN ISKU DUUBANAHAYR: Waxaa u bilaabmey dadka wakhti adag— Wax qabad loo dhanyahay ayaa COVID-19 wax looga qaban karaa!

Did you like this? Share it:
Leave a comment

COVID-19 Cusboonaysiinta (March 18, 2020)

MN_outline_SEIU_local_26MA TIHID KALIGA.

WAKHTIGAN LAGU JIRO XUQUUQAHA MIDOWGA
EE COVID-19 IYO SHAAQO KA FADHISIGA

Waxyeelada COVID-19 (ama Karoona Faayres) Waa Dhibaato Aynaan Hoorey usoo mariin Bulsho ahaan muudo dheer. Siiyabo kala duwaanbu u Dhaawacaya Qoys kasta, iyo goobaha shaqada. Laakin si mideysan ayaan u wada Wajahayna. (more…)

Did you like this? Share it:
Leave a comment

10 Talaabo EE Loogu Hortago Xanunka Koronofayris (Ama COVID-19)

Ten Steps Somali Version FINAL

Did you like this? Share it:
Leave a comment