አማርኛ

ስለሥራ ማቆም አድማ ውሳኔ ድምፅ ለመስጠት ለፌብራሪ (February) 9 ተቀጥሯል

የሥራ ውል ተደራዳሪያችን ቡዱንም በአንድ ድምፅ አዎን በማለት ድጋፉን አስተላልፏል
ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ጥያቄና መልሶች፣ ስለሥራ ማቆም አድማ ፍታዊ የጎደለ አሠራርን በተመለከቱ ጉዳዮች ለይ ናቸው።
 ለምንድነው የሥራ ውል ተደራዳሪያችን ቡዱን በአንድ ድምፅ ስለሥራ ማቆም አድማ አዎን በማለት ድጋፉን ያስተላለፈው?
ከኖቨምበር (November) ጅምሮ ከ100 በላይ የሆኑ የሥራ ባልደረቦቻችን የሚገኙበት የሥራ ውል ተደራዳሪ ቡዱናችን፣ ለአዲስ የሥራ ውል ሲደራደር ነበር። አሠሪዎቻችን በተለያዩ ሌሎች ከተሞች ውስጥ የጸጥታ ኃላፊዎችና የጽዳት ሠራተኞች የሚሰሩባቸውን ደንቦች እንኳን ለመቀበላ አሻፈረኝ ብለዋል። በቅን ልቦና ከመደራደር ይልቅ፣ ብዙ ጊዜ ድርድሩን አጓተዋል፣ ወደኃላም ሊጎቱቱን ሞክረዋል። አባሎቻችንንም ባልሆነ መንገድ ወደሌላ ነገር ለመገፋፋት ሞክረዋል። እነዚህን ፍታዊ የጎደላቸው አሠራሮችን ለማስቆም እንዲቻል፣ የሥራ ውል ተደራዳሪያችን ቡዱን በአንድ ድምፅ አዎን (YES) በማለት ለአንድና ለሁለት ቀን ሥራ ማቆም አድማ ማድረጉ አስፈላጊ መሆኑን ጠቁሟል።
 ሥራ ሰለማቆማችን ማን ይወስናል?
ማህበራችን ዲሞክራሲያዊ ማህበር ነው። ስለዚህም በመጀመሪያ ደረጃ የሥራ ውል ተደራዳሪያችን ቡዱን የሥራ ማቆም አድማ እንዲጠራ ይችል ዘንድ፣ የማህበራችን አባሎች ቅድሚያ የሥራ ማቆም አድማ አስፈላጊነቱ ላይ መወሰን አለባቸው። ለዚህም ውሳኔ አባሎች ድምፅ እንዲሰጡ ለፌብራሪ (February) 9 ተቀጥሯል። ለዚህም ዝርዝር ሁኔታውን ከታች ይመልከቱ። የማህበሩ አባላት አዎን ብለው ከወሰኑ፣ የሚቀጥለው ተግባር ደግሞ ለሥራ ውል ተደራዳሪያችን ቡዱን የሥራ ማቆም አድማ የሚደረግበትን ቀን መወሰን ይሆናል።
 በሥራ ማቆም አድማ በመሳተፌ ከሥራ ልባረር እችላለሁ?
ሊባረሩ አይችሉም። በብሔራዊ የሠራተኛና የአሠሪ ግንኙነት ሕግ አንቀፅ 7 መሠረት፣ ሥራ ማቆም መብታችን ነው። አሠሪዮቻችን ፈጽመው በሥራ ቦታችን ለይ ሌላ ሠራተኛ ሊተኩ፣ ሊያባሩን፣ ወይም ፍታዊ የጎደለ አሠራርን በተመለከተ የሥራ ማቆም አድማ ለይ በመሳተፋችን ሊቀጡን አይችሉም፣ ይህም በሕግ የተከለከለ ተግባር ነው።
 አሠሪውች ወይም የበላይ የሥራ ተቆጣጣሪዎቻችን፣ በሥራ ማቆም አድማ ለይ ብትሳተፍ ሥራህን ታጣለህ ቢሉ ምን ማድረግ አለብኝ?
አሠሪህ ወይም የበላይ ተቆጣጣሪህ በሥራ ማቆም አድማ ለይ ብትሳተፍ ሥራህን ታጣለህ ብሎ ማስፈራራት ሕጋዊ ያልሆነ ተግባር ነው። እንደዚህ አይነት ማስፈራራት ከገጠሞ፣ በአስቸኳይ ለየአካባቢው የማህበር ተወካይ ወይም በቀጥታ ለማህበሩ ጽህፈት ቤት ያስታውቁ።
 የማህበራችን የሥራ ውል ጊዜ ገደብ ያለቀው ጃንዋሪ (January 1st ) አንድ ሲሆን አሁንም መብታችን በመሀበራችን ይጠበቃል?
አዎን ይጠበቃል! አሁንም የማህበሩ አካል ኖት። ምንም እንኳን ያለፈው የሥራ ውል የጊዜ ገደቡ ቢያልቅም፣ አዲሱን የሥራ ውል ተደራድረን እስከሚያልቅ ድረስ፣ ደሞዛችን፣ ልዩ ልዩ ጥቅማጥቅሞቻችን እና ቀደም ሲል በሥራችን ውል ውስጥ የነበረን መብትና የሥራችን ሁኔታዎች ሁሉ እንዳሉ እንዲቀጥሉ ሕግ የግድ ይላል። የሥራ አለቃዎ የሥራዎን ሰዓት ለመቀነስ ቢሞክር፣ ወይም የሥራዎን ሁኔታ ቢቀይር በአስቸኳይ ለየአካባቢው የማህበር ተወካይ ወይም በቀጥታ ለማህበሩ ጽህፈት ቤት ሊያስታውቁ ይገባል።
 ስለሠራተኛው ማህበር ወይም ስለሥራ ማቆም አድማ በሥራ ቦታ ባወራ ልቀጣ እችላለሁ ወይ?
ሊቀጡ አይችሉም! ስለሠራተኛው ማህበር ወይም ስለሥራ ማቆም አድማ በሥራ ቦታ ስላወራህ፣ አሠሪህ ወይም የበላይ አለቃህ እንዳያስፈራራህ ወይም ከሌሎች በተለየ ሁኔታ በእድሎአዊ መልክ እንዳይመለከትህ በሕግ የተከለከለ ነው። በሥራ ቦታ ለይ ስለቤተሰብ ጉዳይ፣ ስለእስፖርት፣ ስለአየር ፀባይ ማውራት ከተፈቀደ ስለ ሠራተኛውም ማህበር ጉዳይ ማውራት ይቻላል።
 መጀመሪያ የጽዳት ሠራተኞች ወይስ የፀጥታ ሠራተኞች የሥራ ማቆም አድማ ያድርጉ?
አዎን መላው አገር ቺካጎ እና ሁስተንን ጨምሮ ባሉ ቦታዎች የሚገኙ የጽዳት ሠራተኞች ሥራ በማቆማቸው ዋና ዋና መሻሻሎችን አሸንፈዋል። ከአምስት ዓመት በፊት፣ በእኛም ከተሞች ውስጥ፤ በምንሠራባቸው እንፃዎች ውስጥ የሚሠሩት የደህንነት ሠራተኞች የአንድ ቀን ሥራ ማቆም አድማ አድርገው ነበር። ከዚያም አድማ በኃላ ሠራተኞቹ ወደሥራቸው ሲመለሱ፣ አንድም ሥራውን ያጣ ሠራተኛ አልነበረም።
የአባላት ስብሰባ እና ስለሥራ ማቆም አድማ ድምፅ ስለመስጠት ቅዳሜ ፌብራሪ ( February) 9 ከጠዋቱ 10፡30
ሚኒያፖሊስ የስብሰባ ማዕከል Minneapolis Convention Center at 1301 2nd Avenue South, Minneapolis, MN 55403
ለበለጠ መረጃ ከሕደረ ገጻችን፣ ከቲውተር ወይም ከፌስ ቡክ seiu26.org or “26security” or “26justice” ወይም 787753 በተክስት ወይም በዚህ ቁጥር ይደውሉ 1-855-26 LOCAL ወይም ደግሞ በዚህ አድራሻ

Did you like this? Share it:
Leave a comment

ለሚነሶታ ጥሩ ሁኔታ ለወደፊቱ እናዘጋጅ

ለሚነሶታ ጥሩ ሁኔታ ለወደፊቱ እናዘጋጅ
ማህበራችን የኮንትረት ውል ለማካሄድ የሚያስፈልጉ መመሪያወች
ከ7000 በላይ የጽዳት ሠራተኞች፣ የጥበቃ ኃላፊዎች፣ የአይሮፕላን ጣቢያ የአገልግሎት ሠራተኞችና የችርቻሮ
ጽዳት ሠራተኞች ከማህበራችን ጋር ውል ያደረጉት ካምፓኒዎች የሥራ ሁኔታ እንዲሻሻል በጋራ ቆመዋል።
የምንቆመው ለራሳችን ብቻ ሳይሆን 1% የሆኑት አሳሪዎች ዋናው የኢክኖሚ መስረት እንዲሆኑ ጫና
ከሚፈጠርባችው አብረውን ለሚሠሩት ሠራተኞችም ጭምር ነው። የ1%ቶቹን የድህነት መንገድ ወይስ
የተሻለች ሚነሶታን ለመፍጠር ሁኔታዎችን እናመቻቻለን? ብዙዎቻችን በሚቀጥሉት ሳምንታት ድርድር
አዲስ ውል ማህበሩ እንዲያደርግ እንቅስቃሴ እንደርጋለን።ለተወሰኑ ወራት ማህበሩ ከድረገቸው
ውይይት በመነሳት የሚከተሉትን የድርድር መመሪያዎች ተዘጋጅቷል።
1) ቤተሰቦቻችንን ከድህነት የሚያወጣ ክፍያ መጠየቅ
ቤተሰቦችን ሊደግፍ የሚችል ደመወዝ፣
የእራፍትና የበዓል ቀናት እንዲሻሻሉ መጠየቅ፣
የእራፍት ጊዜ እንዲረጋገጥ ማድረግ፣
የጡረታና የሕይወት እንሹረንስ እንዲረጋገጥ ማድረግ፣
የሚስጥር ጠቋሚዎች (Watchdog) በጀት ያለአግባብ ደሞዝና ሰዓት መስረቅ እንዳይደረግ
የመኪና ማቆሚያ ተመላሽ የሚድረገው ገንዘብ ተመላሽ መሆኑን መቆጣጠር፣
ገንዘብ በአግባቡ በአካውንት ውስጥ መግበቱን መቆጣጠር፣ ተመላሽ ለሚሆኑት ቼኮችና ትክክለኛ ያልሆኑ ቼኮችን በሚመለከት አስፈለጊውን ክትትል ማድረግ፣
ከ8 ሰዓት በላይ ለተሠራው የተጫማሪ ሰዓት ክፍያ መከፈሉን መቆጣጠርና ችግር ሲፈጠርም ተከታትሎ ማስፈጸም።
2) ሊቆረጥ የማይችል ጥሩ የጤና አገልግሎት
ብዙ ክፍያ የማይድረግበት የጤና፣ የጥርስና የዓይን እንሹረንስ እንዲኖር መከራከር፣
የጤና አገልግሎት ለሠራተኛው ለቤተሰቦቹ እንዲያገኙ መከራከር ፣
በየዓመቱ ብዙ የሕመም ቀናት እንዲገኝ መከራከር፣
የአጭር ጊዜ የአካል ጉድለት ሲደርስና በወልድ ጊዜ 2/3 ኛው ከክፍያችን እንዲከፈል ማድረግ።
3) የሙሉ ሰዓት ክፍያ ዋስትና እንዲኖር ማድረግ
ሁሉም ሥራዎች የማህበራችን አባል የሆኑ ሠራተኞች በሚሰሩበት ቦታ የሙሉ ሰዓት ወይም የ 8 ሰዓት እንዲሆን ማድረግ፣
ማህበራችን ሥራ ሲያጣ ወይም መ/ቤቱ ወደ ሌላ ኮንትራት ሲፈጸም ወይም ሠራተኞችን ወደ ሌላ ቦታ ቢያንቀሰቅስ ከፍተኛ መከለከል ማድረግ፣
ሕግ ወጥ የሆነ የሥራ ጫና በሠራተኛው ላይ ቢፈጸም ማህበሩ መከለከል ያደርጋል፣
የሠራተኛውን ደህንነት ለመጠበቅ የተሻለ ሥልጣና የመሰሪያዎች አጠቃቀም እንዲደረግ መጠየቅ፣
የሥራ ሁኔታን ለማሻሻል የሚረዳ የትምህርት ገንዘብ እንዲሰጥ መጠየቅ፣
ለጥበቃ ኃላፊዎች ግልጽ መመሪያ ከአስተዳደር ክፍል እንዲሰጣቸው መጠየቅ፣
ለጊዜያዊ ሠራተኞች አስፈላጊውን መከለከል ማድረግ፣
ከሥራ የማገድ ወቅት ከ30 ቀናት በላይ እንዳይሆን መጠየቅ፣
ብዙ ጊዜ በሥራ የቆዩ ሠራተኞች መብታቸውን ማስጠበቅ፣ እንዲሁም ሠራተኞች ከሥራ ሲወገዱ መብታቸው እንዲጠበቅ ማድረግ።
4) ተደማጭነት በሥራ ቦታ እንዲኖር ማህበር አስፈለጊ ነው።
ቅሬታን ፈጣንና ያለአድልዎ ለማስመዝገብ ይረዳል፣
በመጋቢነት አገልግሎት ለሚሰጡት ክፍያ እንዲያገኙ ማድረግ፣ ሥልጣናና የሥራ ትውውቅ ለአዲስ ሠራተኞች እንዲሰጣቸው ማድረግ፣
ሠራተኞች ሊያውቁ በሚችሉበት ሁኔታ በሚገባቸው መልክ ከአሰሪው መ/ቤት ጋር ስለ ሕንጻዎችና ለተለየዩ መረጃዎች ትውውቅ እንዲያደርጉ ማድረግ።
5) ሕብረተሰቡን የሚረዳ እንቅስቃሴ ማድረግ
ብዙን ሕዝብ ጥቅም ሊያስጠብቅ በሚችለው ፖሊሲዎች የመሪነት ሚናን መጫወት፣
ወጣቶች በሕብረተሰቡ ውስጥ እንዳይቀጠሩ የሚያደርጉትን መሰናክሎችን ማስወገድ፣
1% የሚሆኑት ሀብታሞች ኢክኖሚው ከወደቀበት እንዲንሰራራ ለማድረግ ኃላፊነት ያለባቸው መሆኑን መጠየቅ።
ጊዜው 1% የሚሆኑት ሀብታሞች የራሳቸውን ተመጣጣኝ የሆነ ሥራ የሚሠሩበት ወቅት ነው
ከላይ የተጠቀሱትን መመሪያዎች ተግባር እንዲዉሉ ማድረግ የግል እንድስትሪ ገቢእንዲጨምር ያደርጋል።$100 ሚሊዮን ገንዘብ ከኢክኖሚው ድቀት ላሽቆ በሚገኘው በሚነሶታ ድሃ ሕዝብ በዓመት እንዲጨምር ያደርጋል። ጊዜው የሚነሶታን የእድገት አቅጣጫ ለማስተካክል ኮንትራክተሮችና 1% የሚሆኑት ሀብታሞች የራሳቸውን አስፈላጊ ግዴታ የሚወጡበት ወቅት ነው።
ፌስ ቡክ ለይ በዚህ አድራሻ ያገኙናል
ወይም በዚህ ቁጥር ይደውሉ 1-855-26LOCAL ወይም የማህበራችን ቢሮ ይምጡ 706 1st Street North Mpls.

Did you like this? Share it:
Leave a comment

Janitors Summary Contract in Amharic

Janitors Contract Amharic

Did you like this? Share it:
Leave a comment

የሠራተኛ ማህበሮ መብታችንና ኃይሊችንን ማወቅ

Your Union amharic

Did you like this? Share it:
Leave a comment